Lisa Långbacka and Musica Vitae

Vidare - en småländsk svit

Lisa Långbacka har under året skrivit ett beställningsverk, Vidare – en småländsk svit, vilket framfördes i fyra konserter tillsammans med stråkorkestern Musica Vitae under november 2017. Sista konserten spelades in av SR och sänds i P2 under 2018.

Premiärkonserten fick 4/5 i Smålandsposten:

”Hon är som en mörk diabas där hon sitter i mitten. Förankrad, solid. För första gången har on skrivit för en så pass stor stråkorkester. Hennes småländska svit i tre delar är pastoralt svepande, inspirerad av Småland och Spelmansböcker i Norden. Glidande suggestiv först, sedan mera taktfast och uttunnad i svagt tremolo på stråkar.”

Tina Persson, Smålandsposten 171118

Från Musica Vitaes hemsida:

”Tillsammans med Musica Vitae ges ett program fyllt av både tradition och förnyelse med denna mångsidiga, karismatiska och uttrycksfulla artist. Musik av Lisa Långbacka, Sven Ahlbäck, Mats Edén, Reine Jönsson, kvinnliga spelmanslåtar.”

Se en video från konserterna här

Back To Top