Lisa Långbacka won STIM:s price as The Composer of 2017

  • By Lisa
  • 2018-05-01

Lisa Långbacka received STIM:s prestigious special price at the “Folk & Världsmusikgala” in Norrköping in April 2018 for her compositions for the duo LISAS and the music she created and performed at the Nobel Banquet in December 2017.

https://www.stim.se/sv/nyheter/lisa-langbacka-prisas-av-stim

Folkmusikern Lisa Långbacka tilldelades i helgen på Folk- och världsmusikgalan Stims utmärkelse Året kompositör.

Lisa Långbacka är förankrad i folkmusiktradition men inspirerad av tango, jazz, irländskt och körmusik. Under 2017 fick hon stor uppmärksamhet och hennes musik framfördes bland annat på Nobelprisbanketten.

– Med detta pris vill vi uppmärksamma de nu levande kompositörerna av folk- och världsmusik. För det är genom deras skapande av ny musikalisk råvara, som genren även i framtiden kan utgöra en vital, utmanande och relevant kraft, säger Mattias Franzén, verksamhetschef på Stims promotionnämnd.

Priset på 10 000 kronor är initierat av Stims Promotionnämnd och delas ut till framstående upphovspersoner inom folk- och världsmusiken. Tidigare pristagare är Magnus Stinnerbom, 2016, och Lena Willemark, 2017.

Back To Top